Оголошення

6 березня 2017 року об 1200 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудуться засідання спеціалізованої

 вченої ради К 58.601.04

 

 

Порядок денний:

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Ліснянської Наталії Василівни   на тему: «Роль оксидативних процесів у механізмах розвитку хронічного ентероколіту на фоні стрептозотоцинового діабету в експерименті» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Марущак Марія Іванівна, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики.

Офіційні поненти: Новікова Світлана Миколаївна, доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії цитології ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України».

Загайко Андрій Леонідович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії Національний фармацевтичний університет МОЗ України.


Comments