ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 58.601.04 !

Готові до плідної співпраці із науковцями, що працюють в галузі біологічної хімії і суміжних дисциплін.

Приймаємо до розгляду дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних та медичних наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія

Nakaz N747.pdf
Nakaz N820.pdf