7 грудня 2018 року об 1000 та 1300 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудуться засідання спеціалізованої вченої ради К 58.601.04

Порядок денний:

1. Офіційний захист дисертації на здобуття науко­вого ступеня кандидата медичних наук Копаниці Оксани Миронівни на тему: «Біохімічні механізми пошкодження тканин організму за умов експериментального застосування карагінану» за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія».

Науковий керівник – Марущак Марія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Офіційні опоненти:

Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Геруш Ігор Васильович, кандидат медичних наук, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України».

2. Офіційний захист дисертації на здобуття науко­вого ступеня кандидата біологічних наук Степанової Галини Миколаївни на тему: «Біохімічні порушення в період ранніх і пізніх проявів політравми щурів різного віку» за спеціальністю 03.00.04 – «Біохімія».

Науковий керівник – Підручна Світлана Романівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри медичної біохімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Офіційні опоненти:

Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України.

Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та медичної хімії, перший проректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України».