1 1 травня 2021 року об 1100 та 1400 годині в залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Максиміва Івана Васильовича,

Назва дисертації: «Вплив триазинових гербіцидів на вільнорадикальні процеси у тканинах карася сріблястого (Carassius auratus L.)».

Науковий керівник: Лущак Володимир Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційні опоненти: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України.

Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник. завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН України.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Курас Лілії Дмитрівни, асистента кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.О. Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

Назва дисертації: «Стан енергетичного обміну в експериментальних тварин за умов поєднаної дії ксенобіотиків».

Науковий керівник: Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

Офіційні опоненти: Лихацький Петро Григорович, доктор біологічних наук, професор, декан медичного факультету, професор кафедри медичної біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Салига Юрій Тарасович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту біології тварин НААН України.

12 травня 2021 року об 1100 та 1400 годині в залі засідань спеціалізованих вчених рад Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради.

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Палиці Лілії Михайлівни, асистента кафедри медичної біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Назва дисертації: «Біохімічні механізми впливу С60 фулеренових наночастинок на токсичність толуолу в різних біологічних системах».

Науковий керівник: Корда Михайло Михайлович заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, ректор, професор кафедри медичної біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Офіційні опоненти: Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України.

Фоменко Ірина Степанівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Шкурашівської Світлани Василівни, асистента кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.О. Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

Назва дисертації: «Макро- та мікроелементний статус і біохімічні механізми адаптації експериментальних тварин за умов адреналінового стресу».

Науковий керівник: Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

Офіційні опоненти: Лихацький Петро Григорович, доктор біологічних наук, професор, декан медичного факультету, професор кафедри медичної біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Фоменко Ірина Степанівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біологічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.