Оголошення

29 травня 2018 року об 1100 та 1400 у залі засідань спеціалізованих вчених рад відбудуться засідання спеціалізованої

вченої ради К 58.601.04

Порядок денний:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри медичної біохімії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» Бандас Ірини Андріївни на тему «Оцінка інтегрального ризику при одночасному надходженні в організм наночастинок діоксиду кремнію і хімічного токсиканта ацетату свинцю» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (медичні науки).

Науковий керів­ник – Корда Михайло Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри медичної біохімії, ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Офіційні опоненти: 1. Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України. 2. Геруш Ігор Васильович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедрибіоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України».

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук асистента кафедри медичної біології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» Фурки Ольги Богданівни на тему «Оксидативний статус і стан антиоксидантного захисту організму щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету типу 2» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (біологічні науки).

Науковий керів­ник – Кліщ Іван Миколайович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Офіційні опоненти: 1. Грубінко Василь Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України. 2. Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту біології тварин НААН України.