Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

І 1.07.2016 № 820

БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» спеціалізована вчена рада К 58.601.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних та медичних наук за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія» строком на три роки.

Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і

науки України 11.07.2016 № 820

Додаток 5 до наказу Міністерства

освіти і науки України

28.12.2017 № 1714

Склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

1. Фіра Людмила Степанівна, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (біологічні).

Заступник голови:

2. Кліщ Іван Миколайович, д.біол.н., професор, проректор з наукової роботи, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (біологічні).

Вчений секретар:

3. Ярошенко Тетяна Ярославівна, к.біол.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 1. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (біологічні).

Члени ради:

4. Воробець Наталія Миколаївна, д.біол.н.. професор, професор кафедри. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

5. Геруш Ігор Васильович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет», спеціальність 03.00.04 (медичні);

6. Грубінко Василь Васильович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

7. Денефіль Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (медичні);

8. Корда Михайло Михайлович, д.мед.н., професор, ректор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (медичні);

9. Криницька Інна Яківна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (біологічні);

10. Кульчицький Олег Костянтинович, д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи, ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМИ України», спеціальність 03.00.04 (медичні);

11. Кучмеровська Тамара Муратівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

12. Лихацький Петро Григорович, к.біол.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (медичні);

13. Марущак Марія Іванівна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (медичні);

14. Мерецький Віктор Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (медичні);

15. Мисула Ігор Романович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 1. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (біологічні);

16. Новікова Світлана Миколаївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут генетичної та регенеративної медицини, спеціальність 03.00.04 (медичні);

17. Олещук Олександра Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (біологічні);

18. Покотило Олег Степанович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

19. Посохова Катерина Андріївна, д.мед.н., професор, директор ННІ, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (біологічні);

20. Ястремська Світлана Олександрівна, к.біол.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (медичні);

21. Яремчук Ольга Зеновіївна, к.біол.н.. доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (біологічні).