МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

11.07.2019 № 975

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 20 червня 2019 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 20 червня 2019 року

НАКАЗУЮ:

3) Внести зміни:

У ДВНЗ «Тернопільський держав­ний медич­ний університет імені І.Я. Горба­чевського МОЗ України» спеціалізована вчена рада К 58.601.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних та медичних наук за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія» (біологічні та медичні) терміном до 31 грудня 2020 року.

"БІОХІМІЯ" БІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАУКИ


Склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

1. Фіра Людмила Степанівна, д.біол.н., професор, професор кафедри медичної біохімії, завідувач кафедри фармації Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 03.00.04 (біологічні).

Заступник голови:

2. Кліщ Іван Миколайович, д.біол.н., професор, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики проректор з наукової роботи, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, спеціальність 03.00.04 (біологічні).

Вчений секретар:

3. Ярошенко Тетяна Ярославівна, к.біол.н., доцент, доцент кафедри медичної біохімії , Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, спеціальність 03.00.04 (біологічні).

Члени ради:

4. Воробець Наталія Миколаївна, д.біол.н. професор, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

5. Геруш Ігор Васильович, к.мед.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», спеціальність 03.00.04 (медичні);

6. Грубінко Василь Васильович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри загальної

біології та методики навчання природничих дисциплін, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

7. Денефіль Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної фізіології кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України МОЗ України», спеціальність 03.00.04 (медичні);

8. Заічко Наталія Валентинівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету, імені М.І.Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.04 (медичні);

9. Корда Михайло Михайлович, д.мед.н., професор, ректор, професор кафедри медичної біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 03.00.04 (медичні);

10. Криницька Інна Яківна, д.мед.н., професор, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

11. Куліцька Марія Іванівна к.біол.н., доцент, доцент кафедри медичної біохімії , Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

12. Кучмеровська Тамара Муратівна, д.біол.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

13. Лісничук Наталія Євгенівна к.біол.н., доцент, завідувач центральної науково-дослідної лабораторії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

14. Лихацький Петро Григорович, д.біол.н., доцент, професор кафедри медичної біохімії, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

15. Марущак Марія Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського,,спеціальність 03.00.04 (медичні);

16. Мисула Ігор Романович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної реабілітації, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського,,спеціальність 03.00.04 (медичні);

17. Небесна Зоя Михайлівна д.біол.н., професор, в.о.завідувача кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського,,спеціальність 03.00.04 (біологічні);

18. Новікова Світлана Миколаївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут генетичної та регенеративної медицини, спеціальність 03.00.04 (медичні);

19. Олещук Олександра Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського,, спеціальність 03.00.04 (медичні);

20. Покотило Олег Степанович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри харчової біотехнології, Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя, спеціальність 03.00.04 (біологічні);

21. Посохова Катерина Андріївна, д.мед.н., професор, директор ННІ, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського,, спеціальність 03.00.04 (медичні);